WHO IS THE INSURED DEPOSIT HOLDER?

WHO IS THE INSURED DEPOSIT HOLDER?

  • Иргэн болон хуулийн этгээд;
  • Насанд хүрээгүй хадгаламж эзэмшигч;
  • Монгол Улсад оршин суугаа гадаадын иргэн;
  • Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй гадаадын хуулийн этгээд.
EN

Add Your Heading Text Here