Холбоо барих

ЗАХИРГАА, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР

+(976) 7000 8448

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

+(976) 7012 8668

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

+(976) 7012 8338

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

+(976) 7018 8338

НӨХӨН ТӨЛБӨР, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ГАЗАР

+(976) 7018 8448

Хянан шалгалтын хэлтэс

+(976) 7011 8448

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

+(976) 7012 8448

Олон нийт, санхүүгийн боловсролын хэлтэс

+(976) 7012 8338

САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН АЛБА

+(976) 7010 8333

Санал хүсэлт, Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Ажиллах цагийн хуваарь:

Ажлын өдрүүдэд 8:30 - 17:30 хооронд

ЗАХИРГАА, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР

Олон нийт, санхүүгийн боловсролын хэлтэс

MN

Add Your Heading Text Here