Гишүүн банкууд

Гишүүн банкууд

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 12 арилжааны банк бүгд хадгаламжийн даатгалд хамрагдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, аль ч банкинд байгаа Таны эзэмшдэг харилцах, хадгаламжийн данснууд хадгаламжийн даатгалаар хамгаалагдсан гэсэн үг юм.

Хадгаламжийн даатгалд хамрагдсан банкнууд:

MN

Add Your Heading Text Here